SOYA III facts

Swedish:

Byggnadsår 1936

Längd, Loa 28,7 m

Bredd 5,26 m

Djupgående 1,5 m

Fart 10 knop

Huvudmaskin Volvo Penta TAMD103A

287 kW / 390 hk

Ombyggnad Oskarshamnsvarvet 2001

Ägare Walleniusrederierna AB, Stockholm

 

År 1935 beställde Rederi AB Soya detta motortankfartyg från Lövholmsvarvet i Stockholm. Trots att bolaget bara var ett drygt år gammalt fanns det redan två andra tankfartyg i flottan. Detta fartyg blev dock rederiets första egna fartygsbygge. Liksom de övriga fartygen döptes hon efter den last hon bar – sojaolja – och fick för ordningens skull namnet M/S SOYA III. Hon förlängdes 1937.

SOYA III ritades av fartygskonstruktören Arne Sannergren, då tekniskt ansvarig vid Lövholmsvarvet. Eftersom SOYA III också skulle användas för bensintransport, var kraven på skrovtäthet extra höga och bordläggningen i lasttanksektionen nitades med dubbla nitrader.

År 1939 såldes hon, men seglade som tankbåt för andra rederier ända in på sjuttiotalet då hon köptes av en privatperson. I slutet av 1990-talet lyckades Walleniusrederierna köpa tillbaka fartyget och idag, efter omfattande renovering, har SOYA III byggts om till koncernens interna konferens- och representationsfartyg. Hennes hemmahamn är Gåshaga på Lidingö.

 

Ladda ner faktablad (PDF)

 

English:

Year of Built 1936

Length over all 28. 7 m

Width 5. 26 m

Draught 1. 5 m

Top Speed 10 knots

Main Engine Volvo Penta TAMD103A

287 kW / 390 hp

Conversion Oskarshamnsvarvet 2001

Owner Wallenius Lines AB, Stockholm

In 1935 the company Rederi AB Soya ordered this motor tanker from the shipyard Lövholmsvarvet in Stockholm. Even though the company was only slightly more than a year old there were already two other motor tankers in the fleet. However, this vessel became the company's first own newbuilding. Just as the other vessels she was named after the cargo which she carried – soya oil – and in the manner prescribed was named M/S SOYA III. She was elongated in 1937.

The ship design of SOYA III was drawn by Arne Sannergren, at that time Technical Manager at Lövholmsvarvet. Since SOYA III was also built to be able to carry petrol, the demands for the hull density were extra high and the hull envelope in the cargo tank section was therefore riveted using double rows of rivets.

SOYA III was sold in 1939, but she traded as a tanker for other shipping companies until the seventies when she was sold to a private person. In the end of the 1990's Wallenius Lines managed to repurchase the ship. Today, after extensive repairs, M/S SOYA III has been converted into the Soya Group's own conference and representation vessel. Her home port is Gåshaga on Lidingö.

 

Download Fact sheet (PDF)